De oprichting van de WSV Hargervaart


Begin 2010 was de watersport in de Hargervaart op sterven na dood.

Na diverse acties, werd in juli 2010, de Watersportvereniging Hargervaart opgericht.
De W.S.V. Hargervaart heeft zich tot doel gesteld: Het op een voor een ieder betaalbare wijze beheren van de passantenhaven Hargervaart in een zo natuurlijk mogelijke omgeving.
In het voorjaar van 2011 is na goed overleg met de gemeente Bergen en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het beheer van de Hargervaart overgedragen aan WSV Hargervaart.

Wat houdt dit in:
De WSV Hargervaart is volledig verantwoordelijk voor het exploiteren van de Hargervaart.
De WSV Hargervaart is gerechtigd om het havengeld en de toeristenbelasting te innen.
De WSV Hargervaart is in juli 2010, gestart met 0,00 euro.